top of page

FIBROMYALGI

Fibromyalgi er en kronisk og livsødelæggende sygdom, som hyppigst optræder hos kvinder mellem 20 og 50 år. Typiske symptomer er led- og muskelsmerter, stivhed, træthed, søvnløshed og depression. Det er en meget svær sygdom at leve med, da den ikke kan ses med det blotte øje, og mange oplever, at omverdenen ikke forstår deres situation.

I vestlig medicin behandler man ofte de forskellige symptomer hver for sig, hvorimod man ser det som et hele i kinesisk medicin. I kinesisk medicin arbejder man ofte med 4 store sygdomsgrupper, som alle er en del af fibromyalgi:

 

  • Smerter i muskler og led

  • Søvnløshed

  • Træthed

  • Depression

I behandlingen af fibromyalgi vil jeg vurdere symptomer fra hver af de områder, og så lægge en behandlingsstrategi efter, hvilke ubalancer, der fylder mest.

Billede af Yoal Desurmont

KAN FIBROMYALGI KURERES?

Nej, fibromyalgi kan ikke kurerers med akupunktur, men akupunkturbehandlinger kan hjælpe til, at man får et bedre liv, hvor man kan overkomme flere ting. I starten skal man komme til behandling en gang hver eller hver anden uge, og senere kan man komme hver anden måned til vedligehold.

Mange oplever, at deres symptomer på fibromyalgi bliver værre, når årstiderne skifter, så hvis man oplever det, er det oplagt at komme og få behandlinger, så man forebygger fremfor at behandle.

Billede af Chris Lawton
bottom of page